Gezond en succesvol functioneren in een hybride werkomgeving

Veranderende werkomgevingen hebben impact op mentale fitheid


Hybride werken

Plaats en tijdsonafhankelijk werken is meer regel dan uitzondering. Passend bij een tijdsgeest waarin werk meer en meer verweven is met de overige aspecten van ons leven. In een wereld die volledig 'smart' en 'connected' is.

 

Een positieve ontwikkeling met een keerzijde

Er is een toegenomen persoonlijke vrijheid. Er zijn mobiliteitsvoordelen. En kansen voor doorontwikkeling of kostenreductie van pandgebruik. Maar er is ook een belangrijk aandachtspunt: de mentale fitheid van werknemers. Met name het managen van je energieniveaus in een complexe ecologie van diverse (werk)omgevingen blijkt lastig. 

 

Beleving als middel 

Door bewust om te gaan met de beleving van de werkomgeving kun je effectief sturen op energie. Zowel het belevingsbewust inrichten van de werkomgeving, als gerichte persoonlijke belevingsinterventies kunnen bijdragen aan betere energiedynamiek op de werkvloer. En bijdragen aan meer energie, creativiteit en flow in de organisatie.