Aanbod

pleq | beleving in bedrijf

Graag helpen we u in het hier en nu concreet vooruit op weg naar meer energie, creativiteit en flow. Zowel organisatiebreed als op individueel niveau. Welke praktische vernieuwingen neem je hiertoe mee in je visie en planvorming? Welke tools en inzichten bied je het leiderschap? Hoe krijgen individuele medewerkers inzicht in hun eigen mentale fitheid? En hoe versterk je die mentale fitheid en het self management hiervan?

 

Advies

Pleq biedt expert-advies over de beleving van de (hybride) werkomgeving en -processen. En de impact hiervan op de energie(balans) van medewerkers. We helpen u met de ontwikkeling van een integrale belevingsvisie, die bestaande initiatieven verbindt en bijdraagt aan meer energie, creativiteit en flow in uw organisatie.

Visie

Met een professioneel gefaciliteerde strategische Lighthouse sessie schijnen we nieuw licht op vernieuwingen in de hybride werkomgeving en de positieve impact hiervan op het energieprofiel van werknemers

Leiderschap

Een veranderende werkomgeving vraagt ook om vernieuwing in leiderschap. Aan de hand van de LifeTimer-methodiek nemen we managers concreet mee in het sturen op energieniveaus van medewerkers

Bewustzijn

De impact van het hybride werken en leven is voor iedereen anders. Met een belevingssessie volgens de LifeTimer-methodiek ervaar je deze impact en kom je tot inzicht en bewustwording over je eigen mentale fitheid

Versterken

Pleq biedt diverse belevingen om je mentale fitheid te versterken en het bewustzijn en self management ervan te verbeteren. Op individuele behoefte wordt een persoonlijke 'belevingsreis' voor je samengesteld